• 02188648389
  • تهران-میدان ونک-خیابان گاندی جنوبی- خیابان هجدهم – پلاک 18 – طبقه اول – واحد 3

تغییر تابعیت شرکت های تجاری

تغییر تابعیت شرکت های تجاری

تغییر تابعیت شرکت های تجاری

تابعیت شرکت ها مشخص می کند که تشکیل کار شرکت یا انحلال آن به موجب قانون کدام کشور می باشد. دولت ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت تابع آن ها باشد.
شرکت های دولتی یعنی شرکت هایی که یک دولت آن ها را تشکیل می دهد، همواره تابع کشوری هستند که آن ها را ایجاد کرده است.
موسسات دولتی غیر شرکت نیز تابع کشوری هستند که آن ها را به وجود آورده است .سازمان انرژی اتمی،شخص حقوقی دولتی است که تابع ایران است.

تابعیت اشخاص در حقوق خصوصی و عمدتاَ شرکت های تجاری در سیستم های مختلف دنیا متفاوت هستند که در ادامه به برخی تفاوت ها اشاره می کنیم:

  1. بعضی کشورها، شرکت ها را تابع کشوری می دانند که شرکت در آنجا به ثبت رسیده است. این سیستم،سیستم”آندرو ساکسون” یا “آندرو امریکن” نامیده می شود.مثلاَ در انگلستان شرکت را تابع کشوری می دانند که نام آن در آن کشور به ثبت رسیده است.
  2. در بعضی کشورها اقامتگاه، نشانه تابعیت کشورها است.مثلاَ شرکتی که اقامتگاه آن(مرکز اصلی) در ایران است، ایرانی محسوب می شود و شرکتی که مرکز اصلی آن در فرانسه است فرانسوی است.
  3. اما هر دوی این دسته کشورها گاه شرکت ها را تابع تابعیت شرکاء قرار می دهند. به عبارت دیگر، تابعیت شرکت با تعیین تابعیت شرکا تعیین می شود. فرض کنید شرکتی در ایتالیا به وسیله تعدادی آمریکایی به ثبت رسیده باشد، به این ترتیب این شرکت آمریکایی تلقی می شود.

در ایران نمونه ای از این نوع شرکت ها را در قانون پولی و بانکی می توان دید. به موجب این قانون بانک هایی که ۴۰% سهام آن ها متعلق به بیگانگان باشد، بانک خارجی تلقی می شود.
به موجب ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰،شرکتی ایرانی محسوب می شود که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن(اداری) در ایران باشد.

تغییر تابعیت شرکت های تجاری
فایده عمده تابعیت،حمایت دیپلماتیک اتباع در کشورهایشان است، شرکت یک موجود مادی است.
یکی از موضوعات مهم درمورد تابعیت شرکت های تجاری، این است که آیا امکان تغییر تابعیت وجود دارد؟ دیدگاه های متفاوتی درباره این موضوع وجود دارد که در اینجا به بررسی آنها می پردازیم :

۱- دیدگاه قانونگذار در رابطه با تغییر تابعیت شرکت تجاری

در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری، در مقررات قانونی قاعده عمومی مقرر نشده است و فقط در مورد شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود دو ماده قانونی پیش بینی شده است.

شرکت با مسئولیت محدود

ماده ۱۱۰ قانون تجارت در مورد شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است : شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء
بنابراین قانون گذار در ماده فوق به صراحت از امکان تغییر تابعیت در شرکت های با مسئولیت محدود سخن گفته است که می توان تصمیم مزبور را جزو تصمیمات خیلی مهم این قبیل شرکت ها دانست که فقط با اتفاق آرا شرکای شرکت امکان پذیر می باشد.

 شرکت های سهامی در تابعیت شرکت

ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی مقرر داشته است : هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزایند.

۲- دیدگاه حقوقدانان در رابطه با تغییر تابعیت شرکت تجاری

حقوقدانان در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند.
یکی از حقوقدانان با اشاره به ماده ۱۱۰ق.ت و همچنین ماده یک قانون ثبت شرکت ها که تغییر تابعیت شرکت در قانون اخیر پیش بینی نشده تصریح کرده اند که عملا تغییر تابعیت شرکت مقدور نیست و شرکاء در صورتی که بخواهند تابعیت شرکت را تغییر دهند ناچار باید شرکت را منحل نموده و شرکت دیگری در کشوری که مورد نظرشان است تشکیل دهند.
حقوقدان دیگر بر خلاف دیدگاه فوق، تغییر تابعیت را حتی در مورد شرکت های سهامی نیز پذیرفته و معتقدند که ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت دلالت دارد که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکاء در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد.
مطابق این دیدگاه تغییر تابعیت در تمامی شرکت های تجاری امکان پذیر بوده و البته این امر فقط با تصمیم موافق همه شرکای شرکت امکان پذیر است.

مطلب قابل توجه در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری این است که بر خلاف اشخاص حقیقی، ضرورتی برای تقدیم درخواست تحصیل یا ترک تابعیت به نظر نمی رسد چنانچه در ابتدای تشکیل شرکت نیز ضرورتی برای درخواست اعطای تابعیت وجود ندارد و زمانی که شرکت با رعایت مقررات قانونی تشکیل شده و اقامتگاه خود را در کشوری انتخاب می کند مطابق ماده ۵۹۱ قانون تجارت تابعیت همان کشور را خواهد داشت. البته برخی از نویسندگان، توافق تمام شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود را فقط یکی از شرایط درخواست ترک تابعیت از دولت دانسته اند نه تنها شرط آن و نتیجه گرفته اند که با توجه به ماهیت سیاسی تابعیت، برای تغییر تابعیت علاوه بر شرط توافق شرکاء، پذیرش هیات دولت نیز مانند ترک تابعیت اشخاص حقیقی ضروری است.

نخستین ثبت همراه شماست در امور

ثبت نام و نشان

ثبت شرکت 

ثبت علائم تجاری

ثبت لوگو

اطلاع از شرایط ثبت شرکت   و مراحل ثبت شرکت

ارسال نظر شما