• 02188648389
  • تهران-میدان ونک-خیابان گاندی جنوبی- خیابان هجدهم – پلاک 18 – طبقه اول – واحد 3

تفاوت شرکت با موسسه

تفاوت شرکت با موسسه

تفاوت شرکت با موسسه

برای درک بهتر تفاوت شرکت با موسسه باید بدانیم اگر چه برخی افراد ممکن است موسسه و شرکت را با یکدیگر هم معنا دانسته و گاهی بجای شرکت از نام موسسه استفاده ‎کنند و بالعکس، اما باید گفت این دو متفاوت از یکدیگر هستند. برای روشن شدن این موضوع به بیان تعریف موسسه و شرکت می پردازیم سپس تفاوت های آنها را بررسی می کنیم :

تعریف موسسه

موسسه عبارت است از یک واحد با نام و هدف مشخص که در مالکیت بخش عمومی یا خصوصی و یا ترکیبی از این دو قرار دارد و به فعالیت‎ها‎ی انتفاعی و غیر انتفاعی می‎پردازد و طرف معامله محسوب می‎شود. نام دیگر موسسه، واحد اقتصادی است که به انواع مختلفی دسته بندی می‎شوند.

انواع موسسات

انواع موسسات را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود:

• موسسات انتفاعی غیرتجاری که موسسین قصد کسب سود و تقسیم آن را بین خود دارند.
• موسسات غیر انتفاعی غیرتجاری که موسسین آن ها قصد کسب سود و تقسیم منفعت بین خود را ندارند.

موسسات براساس سه معیار مالکیت ، نوع فعالیت و هدف از فعالیت دسته بندی می شوند که در اینجا هر یک از دسته بندی‎ها‎ را شرح می دهیم :

۱-طبقه بندی موسسات بر حسب مالکیت

اگر موسسات را بر حسب مالکیت دسته بندی کنیم به سه نوع موسسات بخش دولتی ، موسسات بخش تعاونی و موسسات بخش خصوصی تقسیم بندی می‎شوند.
الف-موسسه بخش دولتی یا عمومی
این نوع موسسات بشکل مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دولت قرار دارند.
نهاد‎ها‎ و سازمان‎ها‎ی عمومی یا شهرداری‎ها‎ از جمله موسسات دولتی هستند که به قصد انتفاع یا بدون قصد انتفاع فعالیت می‎کنند و خود شامل :

• سازمانهای دولتی و موسسات عمومی غیر انتفاعی (وزارتخانه‎ها‎، سازمان‎ها‎ی مختلف دولتی، شهرداری‎ها‎، نیروهای نظامی و انتظامی و نهاد‎ها‎ی غیر دولتی عموی مثل بنیاد مستضعفان و جانبازان و ….)
• شرکتهای و سایر موسسات انتفاعی عمومی (شرکت‎ها‎ی دولتی و ملی شده، بانک ها، شرکت‎ها‎ی وابسته به آنها، شرکتهای تابع بنیاد‎ها‎ی مستضعفان، سازمان تامین اجتماعی و …)

ب-موسسات بخش تعاونی

این نوع موسسات بصورت خودیاری و همکاری متقابل عده ای از اشخاص حقیقی و یا حقوقی تشکیل و به قصد نیازمندی‎ها‎ی مشترک و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضا فعالیت می‎کنند و شامل :

• اتحادیه‎ها‎ی تعاونی
• شرکت‎ها‎ی تعاونی از قبیل شرکتهای تعاونی، روستایی، مصرف، توزیع، کارگری، مسکن و تولید

ج-موسسات بخش خصوصی

به موسساتی گفته می‎شود که در مدیریت و مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی قرار دارند که ممکن است با هدف انتفاع یا بدون قصد انتفاع تشکیل شده باشند و شامل :

• موسسات انتفاعی خصوصی از قبیل موسسات فردی، شرکت‎ها‎ی خصوصی، موسسات انتفاعی غیرتجاری و موسسات غیرانتفاعی خصوصی تقسیم می‎شوند.

۲-دسته بندی موسسات از لحاظ هدف

موسسه ها دارای اهداف یکسانی نیستند و به همین جهت می‎توانیم آن‎ها را‎ بر اساس هدفی که دنبال می‎کنند، به انواع مختلفی دسته بندی کرد که شامل :

موسسات غیر انتفاعی عمومی و خصوصی

موسساتی که بدون قصد انتفاع در جهت پیشبرد هدفهایی که در مجموع در راستای منافع جامعه است فعالیت می‎کنند، موسسات غیرانتفاعی عمومی و خصوصی نامیده می‎شوند که شامل :
• موسسات خصوصی از قبیل موسسات خیریه، ادبی، حرفه ای، انجمهای علمی، فرهنگی
• موسسات عمومی از قبیل سازمانهای دولتی (وزارتحانه‎ها‎، شهرداری‎ها‎، دانشگاه‎ها‎ و مدارس، موزه‎ها‎، بنیاد مستضعفان و جانبازان، هلال احمر، تامین اجتماعی، بنیاد شهید)
• موسسات انتفاعی عمومی و خصوصی که توسط دولت یا چند شخص حقیقی یا حقوقی بصورت عمومی یا خصوصی تشکیل می‎شوند و هدف از آنها، کسب سود در زمینه موضوعات تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی می‎باشد.

۳-دسته بندی موسسات بر حسب نوع فعالیت

موسسات بر حسب نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می‎شوند که عبارتند از :
• موسسات خدماتی که خدمات تخصصی و یا غیر تخصصی به مشتریان ارائه می کنند. از جمله این نوع موسسات می‎توان به بانکها، هتلها، سردخانه‎ها‎، بیمارستانه و در مانگاه‎ها‎ی خصوصی، دفاتر فنی و مهندسی، دفاتر وکالت، باربری‎ها‎ و مسافر بری‎ها‎، تعمیرگاهها و … اشاره کرد.
• موسسات بازرگانی که به خرید و فروش انواعی از مواد خام، فرآورده‎ها‎ و کالاها ساخته شده، فعالیت دارند که می‎توان به عمده فروشان و خرده فروشان اشاره کرد.
• موسسات تولیدی که کالاهای مصرفی یا با دوام را با صرف سرمایه و با استفاده از تجهیزات و دستگاه‎ها‎ تولید و روانه بازار می‎کنند.

تعریف شرکت

ثبت شرکت

شرکت از واژه شَرَک به معنای شراکت و همکاری گرفته شده است و زمانی تاسیس می‎شود که دو یا چند نفر برای دنبال کردن یک هدف اقتصادی با یکدیگر همکاری می‎کنند. در اصطلاح حقوقی، شرکت عقد یا قراردادی است که می‎تواند بصورت تجاری و یا مدنی بسته شود. شرکت می تواند با عنوان هایی مثل شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص و یا شرکت سهامی عام و شرکت تضامنی و …. تاسیس شوند که هر کدام شرایط خاص خود را دارند. این شرکت ها بر اساس تعاریف خاصی از ارتباطات بین شرکا، سهامداران و افراد خارج از شرکت و… با هم تفاوت دارند.
تمامی شرکت‎ها‎ از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار هستند و تصمیمات شخص حقوقی توسط مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه حق تصمیم گیری دارند، اتخاذ می‎شود.

انواع شرکتها

شرکت‎ها‎ از نظر اهدافی که دنبال می‎کنند به ۲ نوع تجاری و مدنی تقسیم می‎شوند :

• شرکتهای مدنی، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد بنحو اشاعه می‎باشد.
• شرکتهای تجاری براساس قوانین تجارت ایجاد می‎شوند که اعضا پس از انجام عملیات، از منافع آن بهره مند می‎گردند. براساس ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت‎ها‎ی تجاری به ۷ نوع تقسیم می‎شوند که عبارتند از: شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.
• در شرکت سهامی سرمایه به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام با توجه به مبلغ اسمی آنهاست.
• شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و وظایف هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، تنها به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می‎باشد.
• شرکت نسبی به منظورامور تجارتی با نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا براساس میزان آورده آنها در شرکت است.
• شرکت تضامنی به منظورامور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی شکل می‎گیرد.
• شرکت مختلط غیرسهامی جهت امور تجارتی با نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام راه اندازی می‎شود.
• شرکت مختلط سهامی میان چند شریک سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‎شود.
• شرکت تعاونی با ۷ هدف مندرج در قانون بخش تعاونی با قید کلمه تعاونی و تابعیت ایرانی با حداقل ۷ عضو تشکیل می‎شود.

تفاوتهای شرکت و موسسه

-موسسه می تواند در تملک دولت و یا بخش خصوصی قرار گیرد.
-موسسات هیچ گونه سود تجاری ندارند و فقط برای ارائه خدمات تاسیس می شوند . اما شرکت ها به طور کلی تجاری می باشند و به منظور کسب سود و منفعت شکل می گیرند.
_ برای ثبت شرکت با توجه به نوع آن حداقل به دو نفر نیاز است در صورتی که ثبت موسسه به وسیله یک نفر هم امکان پذیر است.

نتیجه گیری

برای جمع بندی می توان گفت که هدف از تشکیل شرکت ها بهره برداری تجاری و کسب سود است و هدف از تشکیل موسسات اغلب فعالیتهای خیرخواهانه و غیرتجاری، حتی اگر از قبل این فعالیتها سودی عاید موسسه و مالکین آن بشود.

جهت مطالعه مقاله در رابطه با شرایط و مراحل ثبت شرکت ، ثبت لوگو ، ثبت علائم تجاری کلیک کنید.

ارسال نظر شما