تمدید یا انتقال برند

تمدید برند

مطابق قانون برند, اعتبار هر برند ۱۰ سال میباشد .۶ ماه قبل از تاریخ ۱۰ سال آن باید علامت را برای ۱۰سال دیگر تمدید کرد.

 • تا ۶ ماه پس از تاریخ ۱۰ ساله گواهی علامت هم طبق قانون قابل تمدید میباشد

مدارک مورد نیاز برای تمدید برند یا علامت

 1. کپی گواهی علامت
 2. کپی مدارک شناسایی مالک ، مالکین

انتقال برند

انتقال برند به مفهوم انتقال کامل یک برند ٬ علامت از یک شخص حقیقی و یا حقوقی به فرد دیگر است.

مدارک مورد نیاز برای انتقال برند حقیقی .

 1. اصل گواهی ثبت علامت
 2. صلح نامه توسط فروشنده برای انتقال برند در دفترخانه اسناد رسمی
 3. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی فروشنده
 4. اصل و کپی شناسنامه خریدار

مدارک مورد نیاز برای انتقال برند حقوقی

 1. اصل گواهی ثبت علامت
 2. صلح نامه توسط فروشنده برای انتقال برند در دفترخانه اسناد رسمی
 3. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
 4. اصل و کپی مدارک ثبت شرکت
 5. اصل و کپی مدارک شناسایی خریدار

مدت زمان انجام کار جهت انتقال برند :

از زمانه ارسال نامه استعلام توسط دفترخانه به اداره مالکیت صنعتی بیت میتواند بین ۴۵ تا ۱۲۰ روز به طول بیانجامد.

 

نخستین ثبت همراه شما در امور ثبتی همچون ثبت شرکت ها ٬ ثبت برند ٬ ثبت علائم تجاری ٬ ثبت لوگو همچنین جهت آشنایی برای مراحل ثبت شرکت و شرایط ثبت شرکت می توانید بر روی آنها کلیک نمایید.