• 02188648389
 • تهران-میدان ونک-خیابان گاندی جنوبی- خیابان هجدهم – پلاک 18 – طبقه اول – واحد 3

ثبت شرکت خارجی در ایران

ثبت شرکت خارجی در ایران

ثبت شرکت خارجی در ایران

به موجب قانون ثبت شرکت ها مجوز و دستور ثبت شرکت های خارجی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۰ است و طبق ماده ی ۳ قانون مذکور از تاریخ اجرای آن هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران اقدام نماید باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد.
به این ترتیب زمانی شرکت خارجی در ایران می تواند به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی خود به ثبت رسیده و به شکل قانونی تشکیل شده باشد که اثبات این امر و ارائه ی دلیل در این مورد به عهده شرکت تقاضا کننده ی ثبت می باشد.

مقررات ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی

برای اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به موجب ماده ی ۴ نظام نامه قانون ثبت شرکت ها اظهارنامه آن « بوسیله شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد تقدیم خواهد شد».
اظهارنامه ی ثبت باید به فارسی نوشته شده باشد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

 1. نام کامل شرکت.
 2. مشخص کردن نوع شرکت از جمله سهامی ، ضمانتی، مختلط و …
 3. مرکز اصلی شرکت و آدرس درست آن
 4. تابعیت شرکت
 5. مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
 6. آخرین بیلان شرکت مشروط به این که قوانین خارجه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت انتشار بیلان شرکت را تعهد کرده باشد.
 7. در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار، شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
 8. شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
 9. شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود می باشد.
 10. نماینده ی عمده شرکت در ایران کیست و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل دارد نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.
 11. اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران هستند و برای دریافت تمام ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.
 12. تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیان فوق مطابق فقره ششم این ماده قابل انتشار باشد به دایره ثبت شرکت ها بدهد.

ضمائم اظهار نامه ثبت شرکت ها

ضمائم اظهارنامه شامل موارد زیر می شود:

 1. یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
 2. یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل داشته باشد یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی هر یک از آن ها.
 3. اساسنامه و اختیار نامه وقتی معتبر است که به امضای نماینده ی کنسولی ایران در کشور مرکز اصلی شرکت تقاضاکننده ی ثبت رسیده باشد.
  پس از وصول اظهارنامه و ضمائم ثبت اداره ی ثبت شرکت ها آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت های خارجی تحت شماره ردیف ثبت خواهد نمود و برای هرگونه تغییرات یا تاسیس شعب، صفحاتی را سفید باقی خواهد گذاشت و هر شرکت خارجی یک پرونده ثبت شرکت ها خواهد داشت.

انتشار ثبت شرکت ها

وقتی جریان ثبت در دفاتر پایان یافت باید طبق ماده ی ۲۰ نظامنامه ی ثبت شرکت ها در ظرف ۱ ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه ی آن دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب زیر را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران منتشر کند :
۱)خلاصه اساسنامه ی شرکت
۲)اسم نماینده عمده شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد اسم همه آن ها.
۳)اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند.
۴)اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به شرکت دارای صلاحیت می باشند.

حوزه های فعالیت برای ثبت شرکت خارجی در ایران

 • ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی
  اگر شرکت‌های خارجی اقدام به فروش کالا یا خدمات به اشخاص ایرانی نمایند، برای ارائه خدمات پس از فروش می‌توانند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی کنند.
 • انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود
  در خصوص شروع عملیات اجرایی و انجام موضوع قراردادهای منعقده بین اشخاص ایرانی و شرکت‌های خارجی طرف خارجی می‌تواند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی خود را داشته باشند.
 •  بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران

شرکت‌های خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران را دارند به ۲ روش زیر می‌توانند اقدام کنند:

 1.  در چهار چوب مقررات قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب آذرماه ١٣٣۴ از طریق مراجعه به سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و تسلیم مدارک و اخذ مصوبه هیات وزیران جهت سرمایه گذاری.
 2.  مشارکت مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق ایجاد شرکت‌های تجاری یا سهیم شدن در شرکت‌های تجاری موجود.
  در ارتباط با بررسی و زمینه سازی برای اقدام در زمینه دو مورد فوق شرکتهای خارجی می توانند اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نمایند.
 • همکاری با شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث در مواردی که شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام امور صنعتی فنی عمرانی و غیره در کشورهای ثالث انتخاب شده و جهت انجام امور مربوطه با یک یا چند شرکت خارجی قرارداد مشارکت منعقد نموده باشند شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ارائه مدارک لازم می‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. همچنین شرکت‌های فنی و مهندسی خارجی که برای انجام پروژه‌هایی در کشور ثالث انتخاب شده‌اند و جهت انجام این گونه پروژه‌ها با شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی طی قرارداد مشارکت داشته باشند می‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.
 •  افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فن‌آوری.
  شرکت‌های خارجی که در پیشبرد صادرات محصولات غیر نفتی از قبیل تولیدات صنعتی و کشاورزی و صنایع دستی و… فعالیت داشته باشند. شرکت‌های خارجی که دانش فنی ساخت محصولات را به اشخاص ایرانی منتقل می کنند و شرکت‌های خارجی که فن‌آوری محصولات صنعتی را در اختیار داشته و در ارتباط با ایجاد تاسیسات و کارخانه‌ها و کارگاه‌های مختلف جهت تولید انواع محصولات اقدام به انتقال فن‌آوری به اشخاص ایرانی می‌نمایند، می‌توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام کنند.
 •  انجام فعالیت‌هایی که مجوز آن توسط دستگاه‌های دولتی که به صورت قانونی مجاز به صدور مجوز هستند صادر می‌شود. از قبیل ارائه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل، بیمه، بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و…
 • شرکت‌های خارجی که در ارتباط با ارائه خدمات در زمینه‌های مختلف با یکی از دستگاه‌های دولتی ایران دارای قرارداد باشند و یا برای ارائه خدمات در زمینه‌های فوق محتاج به اخذ مجوز از دستگاه‌های دولتی خاصی باشد که قانونا مجاز به صدور مجوز فعالیت باشند می توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام کنند. ارائه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل اعم از دریایی، هوایی، زمین با اخذ مجوزاز سازمان‌های ذیربط مانند سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور میسر است و همچنین فعالیت در زمینه‌های بانکی با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

نخستین ثبت همراه شماست در امور

ثبت نام و نشان

ثبت علائم تجاری

ثبت لوگو

اطلاع از شرایط ثبت شرکت   و مراحل ثبت شرکت

ارسال نظر شما