صاحبان مشاغل مشمول بند الف

صاحبان مشاغل بند الف

افراد مالیاتی به دو گروه تقسیم می شوند: اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی. اشخاص حقوقی  شامل شرکت ها می باشند و اشخاص حقیقی، افرادی هستند که به صورت شخصی فعالیت می کنند، به این افراد صاحبان مشاغل گفته می شود.

مطابق ماده ۹۵ قانون مالیات‎های مستقیم صاحبان مشاغل از نظر  مالیات به ۳ دسته تقسیم می شوند؛ صاحبان مشاغل بند الف،  بند ب و  بند ج

مشمولان بند الف) مشمولان این بند موظف به ثبت فعالیت های خود در دفاتر روزنامه و کل هستند و بایستی تمامی فعالیت های خود را در این دفاتر ثبت و درج نمایند.

مشمولان بند ب) مشمولان این بند موظف به ثبت فعالیت های خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. این دفاتر را بایستی از  اداره دارایی اخذ نمود.

مشمولان بند ج) صاحبان مشاغلی  که مشمول که جزو مشمولان الف و ب قرار نمی گیرند؛ در این بند قرار می گیرند و طبق ظوابط تعریف شده در این بند بایستی اقدام شود. دفاتر مشمولان این بند نیز توسط اداره دارایی و در حوزه مربوطه صادر میشود.

مشمولان بند الف شامل: 

۱ ـصاحبان متلها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر.

۲-  مؤسسات حمل و نقل موتوري‌، دريايي، زميني‌ و هوايي اعم از مسافري يا باربري‌.

۳ ـ  مؤسسات بازاريابي‌ و تبليغاتي

۴ ـ آسايشگاهها، درمانگاهها؛ بيمارستانها، زايشگاهها و خانه‌هاي سالمندان‌.

۵ ـ  مهندسين  و  مهندسين مشاور.

۶ ـ آموزشگاه‌هاي آزاد، مدارس غير انتفاعي‌، مراکز آموزشي و پرورشي‌، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي‌.

 ۷- فروشگاه‌هاي بزرگ‌، بنکداران‌، واسطه‌هاي‌ مالي‌، عمده فروشها، صاحبان انبارها و نمايندگان توزيع کالاهاي داخلي و وارداتي

۸ ـ نمايندگان مؤسسه‌هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي وخارجي‌.

۹ – کلیه بازرگانان ( واردکنندگان و صادرکنندگان‌) و دارندگان کارت بازرگاني .

۱۰-  واحدهاي توليدي که دارای جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري هستند و صاحبان کارخانه‌ها

۱۱ ـ مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالي، خدمات مديريتي‌، حسابرسي‌، حسابداري، دفترداري‌،ارائه دهندگان  مشاوره‌اي‌، انفورماتيک‌، رايانه‌اي اعم از سخت ‌افزاري و نرم ‌افزاري و طراحي‌ سيستم‌.

۱۲- بهره برداران معادن‌