مدارک صدور جواز کسب ، نحوه ی اعتراض

مدارک مورد نیاز جهت صدور جواز کسب

با نظر به محدوده ی سنی جمعیت کشورمان اولین قدم برای شروع فعالیت اقتصادی اخذ مجوز از اتحادیه(اتاق اصناف)است.

مدارک مورد نیاز:

۱-كپی تمام صفحات شناسنامه

۲-كپی كارت ملی

۳-کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت؛گواهی اشتغال به تحصیل،گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه و یا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر هم میتوان ارائه کرد.

۴-سند مالکیت یا مبایعه نامه یا اجاره نامه رسمی و یا عادی(با اخذ تعهد محضری)

۵-ارائه ی کپی مدرک تحصیلی(حداقل سواد خواندنن و نوشتن هم کفایت میکند)

۱۲-۶ قطعه عکس ۴*۳

۷-گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

۸-گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری

بعد از تکمیل مدارک ضمن گذراندن روند قانونی جواز کسب صادر می شود.

-ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی جهت اخذ جواز کسب الزامی است.

منظور از جواز تخصصی یا فنی گواهینامه ای است مبنی بر مهارت داشتن انجام کار تخصصی یا فنی می باشد که در مورد مشاغل تخصصی صدق می کند.

اتحادیه موظف است نتیجه ی بررسی درخواست متقاضی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش را به صورت کتبی ظرف مدت ۱۵روز اعلام نماید؛عدم اعلام نظر به منزله ی قبول درخواست است.

نحوه ی اعتراض:

در صورت رد درخواست جواز کسب توسط اتحادیه دلایل باید مستنا و کتبا اعلام شود.اگر شخص تقاضا کننده اعتراض داشت می تواند اعتراض خود را به مجمع امور صنفی(به صورت کتبی)تسلیم کند.مهلت اعراض ۲۰روز و زمان رسیدگی حداکثر ۱۵۵روز است.

به منظور رسیدگی به اعتراض اتحادیه یا شخص متقاضی به نظر اتاق اصناف اعتراض ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ نظر به کمیسیون نظارت ارجاع داده می شود.زمان رسیدگی ۱ماه است که نتیجه ی آن قابل اجرا می باشد مگر هیات عالی نظارت آن را رد کند که در این صورت نظر هیات عالی نظارت قطعی و لازم الاجرا می باشد در شرایطی که مجددا اعتراض وارد بود هر یک از طرفین می توانند به مقام قضایی صالح مراجعه کنند.

خدمات ارائه شده در موسسه حقوقی ثبت نخستین شامل ثبت شرکت ٬ ثبت برند ٬ ثبت علائم تجاری و ثبت لوگو و … می باشد.