• 02188648389
  • تهران-میدان ونک-خیابان گاندی جنوبی- خیابان هجدهم – پلاک 18 – طبقه اول – واحد 3

مقررات مالیاتی شرکتها

مقررات مالیاتی شرکتها

مقررات مالیاتی

قوانین و مقررات مالیاتی در شرکت ها

برابر با قانون مالیاتی تمامی شرکت‎ها اعم از سهامی خاص و عام، شرکت با مسئولیت محدود، تعاونی و … موظف به پرداخت مالیات هستند و در صورت سرپیچی از این قانون از تسهیلات، مزایا و معافیت‌های قانونی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده محروم می‎شوند و علاوه بر آن ملزم به پرداخت جرایم مالیاتی نیز خواهند شد. تعیین مالیات شرکت‎ها‎، پس از ثبت آنها در اداره ثبت شرکتها و اخذ شماره ثبت انجام می شود. بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات‎های مستقیم، مجموع درآمد شرکت‎ها از فعالیت‎های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلفی در داخل کشور یا خارج از آن بدست می‎آید، بعد از کسر معافیت‌های در نظر گرفته شده، مشمول ۲۵ % مالیات می‎باشند.
برای رسیدگی به حساب ها و سود و زیان شرکت که نهایتاً منجر به محاسبه مالیات مربوطه خواهد شد مفهومی به نام سال مالی تعیین شده است. سال مالی مدت زمانی است که شخص حقوقی در پایان آن می بایست به امور مالی خود رسیدگی کند. سال مالی لزوماً با سال شمسی منطبق نیست. اما به طور پیش فرض سال مالی اشخاص حقوقی از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه هر سال ختم می شود به غیر از سال اول که شروع سال مالی از تاریخ تاسیس می باشد.
اشخاص حقوقی پس از رسیدگی به حساب های خود، بایستی آن ها را طی اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به سازمان مربوطه تسلیم نماید.

مقررات مالیاتی برای شرکتها
اقتصاد دانان مالیات را به دو دسته عمده تقسیم می کنند:

  1.  مالیات مستقیم
  2.  مالیات غیرمستقیم

مالیات مستقیم به طور مستقیم از درآمد افراد اعم از حقیقی یا حقوقی مطالبه می شود که دارای انواع مختلفی می باشد مانند مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوقی، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر درآمد کشاورزی و مالیات بر درآمد منابع مختلف.
اشخاص حقوقی در ایران عبارتند از : شرکت با مسئولیت محدود، شرکت های نسبی، شرکت های تعاونی، شرکت های سهامی، شرکتهای تضامنی، شرکت های مختلط سهامی، شرکت های مختلط غیرسهامی.
به توجه به تعریف مالیات ، نوع شخص حقوقی هیچگونه تاثیری بر مالیات بر درآمد آن ندارد و تنها میزان درآمد شخص حقوقی با توجه به مدارک و مستندات مربوطه ملاک پرداخت مالیات می باشد.
بر اساس قوانین مالیاتی کشور هر شخص حقوقی ایرانی پس از تاسیس بایستی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران به دست می آورد در خصوص پرداخت مالیات آن اقدامات لازم را انجام دهند. به غیر از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههای که تامین بودجه آنها از طرف دولت انجام می شود و همچنین شهرداری ها که از پرداخت این مالیات معاف هستند.
در آمدهایی که از فعالیتهای خدماتی، تجاری، صنعتی و سایر فعالیتهای موجود حاصل می شود مشمول مالیات است.

شرکتهای مشمول مالیات

  •  تمامی مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود در داخل کشور طبق مقررات باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم، موظف به پرداخت مالیات هستند.
  • هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور، نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران کسب می‎کند، ملزم به پرداخت مالیات است.
  • هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران بدست می‎آورد، موظف به پرداخت مالیات است.
  • هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران کسب می‎کند، مشمول مالیات است.
  •  هر شخص تبعه خارجی نسبت به درآمدهایی که در ایران کسب می‎کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات، کمک‎ها‎ی فنی و یا واگذاری فیلم‎ها‎ی سینمایی در ایران بدست می‎آورد، مشمول قانون پرداخت مالیات است.

مقررات مالیاتی شرکت سهامی خاص

شرکت های سهامی خاص باید ۱۰ % از کل درآمد خود را به عنوان مالیات شرکت محاسبه کرده و از کل درآمد مشمول مالیات پس از کسر ۱۰ % نسبت به بقیه بر طبق بندهای قانون مالیات های مستقیم اعمال می شود که با ارائه اظهارنامه مالیاتی مناسب و حساب و کتاب های دقیق می توانید مالیات متفاوتی بپردازید.

مقررات مالیاتی شرکتهای سهامی مختلط و تعاونی

بر طبق ماده ۱۳۱ ق.م.م، مالیات بر درآمد در شرکت‎های سهامی مختلط و تعاونی شامل سهم صاحبان سهام بی‎نام، اندوخته سهم صاحبان سهام بانام، شرکای ضامن و اعضای شرکتهای تعاونی، به نسبت سهم هر یک از آنها است و مابقی درآمد مشمول مالیات اعم از سود تقسیم نشده، به نسبت سهم هر یک از آنها خواهد بود.

معافیت هادر شرکت های تعاونی

به استناد ماده ۱۳۲ – درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی درواحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پرونده بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت ۴ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان ۱۰۰ % و به مدت ۱۰ سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.

– معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای مذکور نخواهد بود.

– ۱۰۰ % درآمد شرکت های تعاونی روستایی ، عشایری ، کشاورزی ، صیادان ، کارگری ،کارمندی ، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است.

– همچنین بر اساس ماده ۱۳۸ – آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف شود از ۵۰% مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل کرده باشد.
در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا ازهزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت ۳ سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند گردد.

به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۸ – کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشد در صورتی که تاسیسات خود را کلا به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط حسب مورد برقرار می شود تا ۱۰ سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.

نخستین ثبت همراه شماست در امور

ثبت نام و نشان

ثبت شرکت

ثبت علائم تجاری

ثبت لوگو

اطلاع از شرایط ثبت شرکت   و مراحل ثبت شرکت

ارسال نظر شما