کد اقتصادی جدید و کد اقتصادی قدیم

کد اقتصادی جدید و قدیم به چه معناست؟

مطابق اطلاعیه ی سازمان امور مالیاتی و گمرک :

برای توسعه خدمات الکترونیکی و در جهت اجرای طرح جامع مالیاتی و گمرک، جهت تشویق و توسعه خوداظهاری نسبت به ثبت نام الکترونیکی و  اخذ کد اقتصادی به منظور تسهیل انجام  امورات مالیاتی و بهره‌مندی از تسهیلات مالیاتی نسبت به ثبت نام جامع الکترونیکی اقدام شود.

جهت ثبت‌نام و دریافت کد اقتصادی جدید ؛ برای کلیه مؤدیان حقوقی اجباری است، زیرا این کد” کد اقتصادی جدید” جایگزین شماره قبلی در نظام مالیاتی، گمرکی و اقتصادی کشور خواهد شود.

این کد با کد ۱۲ رقمی که  در حال حاضر طی تشکیل پرونده و تعیین حوزه  توسط اداره امور مالیاتی صادر می شود؛ متفاوت است.

برای دریافت کد اقتصادی جدید؛ حتما بایستی تشکیل پرونده در دارایی انجام شده باشد سپس از طریق ثبت نام سیستمی طی سه مرحله بایستی نسبت به اخذ  کد جدید اقدام شود.

گرفتن کد اقتصادی شامل چه مراحلیست؟

۱) ثبت نام اولیه  ۲) اخذ بسته نام کاربری و کلمه عبور  ۳) ثبت نام نهایی

  • در تمامی مراحل جهت جلوگیری از بروز مشکل بایستی تمامی اطلاعات صحیح و مطابق با وافع باشد.

چه تفاوتی میان کداقتصادی قدیم وجدید می باشد:

هر یک، ۱۲رقمی هستند و هر دو هم از اداره دارایی صادر میشود. در واقع با کد اقتصادی قدیم؛ تشکیل پرونده دارایی و تعیین حوزه مالیاتی انجام میشود. کد اقتصادی جدید متناسب و مطابق با سیستم جامع مالیاتی جدید طراحی شده است اما در حال حاضر کدی صادر نشده و فقط ثبت نام انجام شده و کد رهگیری ثبت نام ارایه میشود.

کاربرد کد اقتصادی جدید:

– پیش نیاز ارایه اظهارنامه مالیاتی

– اخذ کارت بازرگانی

 – اخذ گواهی ارزش افزوده

 – با توجه به اینکه  اظهارنامه هاي موديان مالياتي صرفا به صورت الکترونيکي قابل ارایه است، موديان جهت مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي مالياتي نسبت به ارایه اظهارنامه هاي مالياتي به کد اقتصادی جدید نیاز دارند؛ در صورت عدم اقدام جهت اخذ کد اقتصادی جدید، اطلاعات اظهارنامه توسط سيستم پذیرش نخواهد شد و همچنین امکان پرداخت ماليات به صورت الکترونيکي توسط موديان وجود نخواهد داشت.

– طبق برنامه‌ریزی انجام شده کلیه فعالان اقتصادی که در تجارت خارجی با گمرک جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارند (صاحبان کالا، حق‌العمل‌کاران گمرکی و…) لازم است شماره اقتصادی جدید را به همراه کد اقتصادی قدیم دریافت نمایند.


پس به طور کلی مراحل دریافت کد اقتصادی جدید به ۳ قسمت زیر تقسیم می شود :

– پیش ثبت نام کد اقتصادی جدید

– اخذ اطلاعات کاربری

– ثبت نام نهایی

مراحل ثبت شرکت

شرایط ثبت شرکت