• 02188648389
  • تهران-میدان ونک-خیابان گاندی جنوبی- خیابان هجدهم – پلاک 18 – طبقه اول – واحد 3

تیر ۱۳۹۷

مقررات مالیاتی

مقررات مالیاتی شرکتها

قوانین و مقررات مالیاتی در شرکت ها

برابر با قانون مالیاتی تمامی شرکت‎ها

تغییر تابعیت شرکت های تجاری

تغییر تابعیت شرکت های تجاری

تابعیت شرکت ها مشخص می کند که تشکیل کار شرکت یا

ثبت شرکت در منطقه آزاد

ثبت شرکت در منطقه آزاد

به جهت ایجاد رونق اقتصادی و هم چنین عدم محدودیت بر

ثبت شرکت خارجی در ایران

ثبت شرکت خارجی در ایران

به موجب قانون ثبت شرکت ها مجوز و دستور ثبت شرکت

ثبت شرکت تعاونی کشاورزی

ثبت شرکت تعاونی کشاورزی

شرکت تعاونی چیست

طبق ماده 1 قانون شرکت های